Hostel Readaptacyjny Stowarzyszenia MONAR w Łodzi
Ul. Wólczańska 225, 93-005 Łódź
Tel./ faks 42 684 23 97 lub 42 717 80 08
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl